La Ribalera 2014 - 23 km/1500 m

Accés a la Zona Privada d'Organització de Cursa