19a BAIXADA DEL RENAIXEMENT

Accés a la Zona Privada d'Organització de Cursa