Organisateur du championnat:

IXCOR

Web
 
Réglement
 
Contactez
 

Copa IXCOR Anoia 2019

Liste des Participants
  
 
COPA IXCOR ANOIA 2019

REGLAMENT

1. Curses i calendari.- Formen part de la Lliga les següents curses:
17/03/2019 Sant Joan de Mediona
31/03/2019 Cursa BTT Penya la Buti de Piera
19/05/2019 El Bou Fesbici de Montbui
09/06/2019 BTT Hostalets
30/06/2019 Xallenger BTT Capellades

2. Participació.- Per participar a la Lliga no cal fer cap inscripció prèvia, el sol fet de participar a qualsevol de les curses programades ja dona dret a puntuar per la Lliga. La inscripció dels corredors a les diferents proves de la Lliga es formalitzarà individualment a cadascuna de les curses en que es vulgui participar atenent als seus propis reglaments i condicions.

A la primera cursa en que el participant s’inscrigui se li assignarà un número de dorsal que serà vàlid per a totes les curses de la Lliga, de manera que un cop acabada la cursa el participant haurà de conservar el dorsal en el seu poder i l’haurà de portar a totes les curses en que participi. Si un participant perd el dorsal o se’l descuida a casa, haurà d’abonar 5€ i se li facilitarà un dorsal de reposició.

A la segona i posterior curses en que el participant s’inscrigui ja se li assignarà automàticament el mateix número de dorsal que tenia de la primera cursa.

3. Categories.- Les categories de la Lliga seran les següents (tant masculines com femenines):

E-Bike (totes les edats)
Màster 50 (nascuts l’any 1969 o abans)
Màster 40 (nascuts entre els anys 1970 i 1979)
Màster 30 (nascuts entre els anys 1980 i 1989)
Èlit (nascuts entre els anys 1990 i 2001)
Júnior (nascuts entre els anys 2002 i 2004)

4. Sistema de puntuació.- El sistema de puntuació a cada cursa estarà basat en la suma de dos paràmetres: Puntuació per Temps i Puntuació per Posició.

a) Puntuació per Temps:
El primer participant de cada categoria obtindrà 100 punts (puntuació màxima) i la resta de participants obtindran una puntuació equivalent d’aplicar la següent fórmula:

Puntuació per Temps = Major de (((Temps 1r Classificat Categoria Participant / Temps Participant) * 100) o 50 punts (puntuació mínima)).

b) Puntuació per Posició:
El primer classificat de cada categoria obtindrà 100 punts i la resta de participants obtindran 50 punts més la diferència entre 100 punts (puntuació màxima) i 50 punts (puntuació mínima) en proporció a la posició aconseguida dins la seva categoria respecte al total de participants de la categoria que hagin acabat la cursa. La fórmula de càlcul és la següent:

Puntuació per Posició = (50 punts + ((50 / Total Participants) * (Total Participants + 1 - Posició Participant)))

5. Classificacions.- La classificació de la Lliga vindrà determinada per la suma de punts aconseguits per cada participant en les diferents proves en que hagi participat, fins un màxim de 4, cas de participar a les 5 proves es descartarà el pitjor resultat. La classificació serà per categoria, no hi haurà una classificació general.

6. Premis.- Hi haurà premis finals per als tres primers classificats de cada categoria.

7. e-bikes.- S’acceptarà a totes les proves participar amb e-bikes, l’únic que no contaran per la classificació de la cursa ni per la del campionat.

8. Al finalitzar cada prova es farà entrega d’un Maillot de líder al que lideri cada classificació, si el líder és el mateix aprofitarà el Maillot que ja té i el líder haurà de córrer la prova amb el Maillot posat, es permetrà que el modifiqui posant els seus propis patrocinadors d’equip.

9. L’objectiu de la lliga encara que hi hagi classificacions és la de gaudir d’un matí divertit i donar a conèixer els fantàstics paratges que tenim a la comarca de l’Anoia per a la pràctica de la bicicleta de muntanya.

10. A tots els avituallaments hi haurà un espai destinat a llençar embolcalls de barretes, gels etc.. Si algú de l’organitzador veu a un participant llençant al terra aquests embolcalls de gels, barretes etc... automàticament serà expulsat del campionat i no se li permetrà apuntar-se a cap de les proves que restin per finalitzar el mateix. Si ja estigués apuntat se li retornarà l’import de la inscripció.
Liste des Courses
Classements
Podium
Diplômes