Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicions d'Ús i Política de Privacitat
 
Condicions d'Ús

La compra d'entrades mitjançant el servei de www.inscripcions.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- L'accés a la compra d'entrades a través de www.inscripcions.cat, us ha d'haver estat facilitat per l'Entitat Organitzadora, les dades de la qual són les següents:

Associació Rialp Musical
C/ de la Costa,1
25594 Rialp (Lleida)
Telèfon Fix: 973620365
Telèfon Mòbil: 639325873
Email: administracio@rialp.cat
Web: www.festivalrialp.com

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la compra.

- Per procedir a la compra sol·licitada, ens haureu de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari de compra d'entrada, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant GICC, S.L.) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.

- L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.

- GICC, S.L. no admetrà cap canvi en la seva compra. Si posteriorment a haver formalitzat la compra detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la compra, preguem que us poseu en contacte amb l'organitzador de l'espectacle.

- GICC, S.L. només admetrà l'anul·lació de la compra d'acord amb les condicions pactades, quan aquesta hagi estat pactada expressament en el moment de la compra. En qualsevol altre cas us haureu de posar en contacte amb l'organitzador de l'espectacle que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.

- L'únic justificant vàlid de la compra és la comunicació efectuada per GICC, S.L. al finalitzar el procés de compra i en el seu cas el ticket d'accès, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquests documents i guardar-los fins la celebració de l'espectacle.

- La responsabilitat de GICC, S.L. es limita a gestionar degudament la vostra compra d'entrades per l'espectacle i el seu cobrament, no assumint, en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels organitzadors.

- Per a qualsevol reclamació sobre la realització, suspensió, modificació o anul·lació de l'espectacle us heu d'adreçar a l'organitzador.


Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitjà d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta sol·licitud de compra. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada. Tanmateix autoritzeu que les vostres dades siguin cedides a l'organitzador de l'espectacle per a què puguin ser tractades d'acord amb la normativa vigent. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a info@inscripcions.cat i a l'organitzador de l'espectacle.

GICC, S.L. us podrà enviar missatges de correu relacionats amb els seus serveis.

GICC, S.L. no disposa d'altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant els nostres formularis.

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la compra, i per tal de facilitar-vos l'emplenament de futurs formularis utilitzats per GICC, S.L., podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, a partir de l'entrada del vostre número de document identificatiu en un nou formulari, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autorització podeu sol·licitar-ho a info@inscripcions.cat

[ Tancar Finestra ]