Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Venda d'Entrades   -   Resum de Funcionalitats
 
 
Les principals funcionalitats de la venda d'entrades a espectacles són la gestió de la venda d'entrades als assistents, el seu cobrament i el posterior control d'accés al vostre espectacle.

Els assistents poden realitzar la compra d'entrades, on-line amb pagament electrònic amb targeta de crèdit o bé es poden posar en contacte amb l'organitzador, el qual les pot registrar directament (venda d'entrades presencials). La venda d'entrades presencials es pot realitzar tant de manera anticipada com el mateix dia de l'espectacle, podent destinar a aquest fi tants ordinadors com es vulgui funcionant tots ells de manera paral·lela. En tots els casos hi ha la possibilitat d'enviar missatges de confirmació de la compra d'entrades per correu electrònic i/o per SMS als assistents que hagin facilitat el seu e-mail i/o telèfon mòbil al compra les seves entrades.

L'organitzador, si vol, pot rebre un e-mail cada cop que es realitzi una compra d'entrada al seu espectacle.

El formulari de compra d'entrades és personalitzable per l'organitzador, de forma que només demani als assistents aquelles dades que l'organitzador creu necessàries per gestionar el seu espectacle.

El període de venda d'entrades on-line és flexible, permetent a l'organitzador definir les dates d'obertura i de tancament.

El servei permet també acotar l'aforament fins a un nombre màxim d'assistents definit per l'organitzador.

El preu de les entrades és també configurable per l'organitzador en funció de la data de compra, del nombre d'entrades venudes, o d'una combinació d'ambdós factors, oferint un preu variable en funció de la demanda, la qual cosa us permetrà optimitzar els ingressos. També podeu aplicar suplements o descomptes en funció de la categoria dels assistents (es poden donar d'alta diferents categories en funció de l'any de naixement i sexe dels assistents).

El servei de venda d'entrades va però més enllà, permetent establir diferents descomptes i/o suplements sobre el preu de l'entrada. A aquests efectes, l'organitzador pot configurar diversos camps numèrics, on el preu final aplicat a l'entrada depen de la quantitat informada per l'assistent (i d'un valor de "preu per unitat" configurat per l'organitzador en cada cas). També permet la incorporació de diferents opcions de llistes desplegables, on el preu aplicat a l'entrada pot ser diferent en funció de les opcions que seleccioni l'assistent en cadascuna d'aquestes llistes. Addicionalment, també es permet la incorporació de diversos camps informatius de text lliure on l'assistent pot incorporar informació addicional, que li sigui demanada per l'organitzador. Aquests camps seran especialment útils per oferir descomptes a determinats grups o col·lectius, per aplicar suplements per a determinats serveis oferts per l'organitzador, per escollir una opció entre vàries possibles o simplement per informar alguna dada especial no contemplada en les dades bàsiques del formulari de compra d'entrada.

Cas que el vostre espectacle tingui lloc en un o varis recintes amb les localitats numerades, podeu configurar els vostres recintes de manera que quan l'assistent compra l'entrada pugui seleccionar una localitat concreta del recinte. En aquest cas podeu aplicar diferents suplements o descomptes segons el recinte, planta, zona, fila i localitat concreta escollida per l'assistent. En aquest cas disposareu d'un llistat d'ubicacions que us permetrà saber en tot moment quines places han estat ja ocupades i quines estan lliures.

L'organitzador pot oferir també als assistents diferents opcions d'anul·lació de la seva entrada, les quals poden comportar un suplement o descompte sobre el preu de l'entrada en funció de l'opció escollida. El sistema preveu que l'assistent pugui gestionar per ell mateix l'anul·lació de la seva entrada, d'acord amb les condicions pactades, en aquest cas quan l'assistent sol·licita l'anul·lació se li envia un codi de confirmació al seu e-mail que haurà d'introduir per completar el procès d'auto-anulació. Els abonaments es fan a la mateixa targeta de crèdit en que el participant va fer el pagament.

En el moment de confirmar la compra d'entrada s'assigna automàticament un número d'entrada a l'assistent. De forma configurable per l'organitzador, els números d'entrada poden tenir una numeració global per a tot l'espectacle o numeracions diferents segons la categoria dels assistents.

Opcionalment, podeu generar un ticket d'accès en format PDF, que inclou un codi de barres i un codi QR per facilitar el posterior control d'accès al vostre espectacle. Els assistents es poden imprimir directament del web aquest ticket d'accés en el moment de formalitzar la compra d'entrada i també se'ls hi pot enviar per e-mail. Per accedir a l'espectacle els assistents únicament han de portar aquest ticket d'accés ja sigui imprès en paper o, en el cas que disposeu de lectors de codis QR, enmagatzemat en algun dispositiu mòbil.

El control d'accès al vostre espectacle el podeu fer ja sigui mitjançant la lectura automàtica dels codis de barres o codis QR, o bé mitjançant una comprovació manual del codi d'accés.

Un llistat d'entrades venudes configurable per l'organitzador permet saber en tot moment el nombre d'assistents així com els seus números d'entrada i les seves dades personals, podent visualitzar aquestes dades ordenades per diferents camps: número d'entrada, nom, categoria, etc... L'organitzador decideix a més si vol que aquest llistat sigui públic o no al web.

El sistema permet a l'organitzador fer retorns parcials o totals als assistents, en aquest cas l'abonament es fa a la mateixa targeta de crèdit en que l'assistent va fer el pagament. De la mateixa manera el sistema permet també fer anul·lacions d'entrades.

L'organitzador pot consultar en qualsevol moment totes les dades informades pels assitents en el moment de fer la compra d'entrada, així com la situació econòmica del seu espectacle: ingressos per venda d'entrades on-line i presencials, devolucions efectuades, càrrec per utilització del servei www.inscripcions.cat. Totes aquestes dades poden ser exportades a excel per tal de ser guardades i tractades posteriorment per l'organitzador.


Accés al web de l'Espectacle

Es pot accedir al web de l'espectacle a través de www.inscripcions.cat amb el codi únic definit en el moment de crear l'espectacle o, en el cas que hagueu decidit fer públic el vostre espectacle, també serà accesible a través de la seva búsqueda al calendari d'espectacles de www.inscripcions.cat.

El web està estructurat en dues àrees independents: una àrea pública (configurable per l'organitzador) dedicada als assitents i al públic en general i una àrea privada exclusiva de l'organitzador.

A la vegada, l'àrea privada dedicada a l'organitzador es subdivideix en una àrea per a col·laboradors (que permet realitzar venda d'entrades presencials i efectuar el control d'accés a l'espectacle) i una altra pròpiament dedicada a l'organitzador (en la qual es permet realitzar, entre altres, les funcions de control global dels assistents, la configuració de l'espectacle i el seu control econòmic).

De cara a facilitar l'accés dels assistents al menú públic del vostre espectacle a www.inscripcions.cat, si l'organitzador ha decidit no fer-lo públic, haurà de facilitar-los el codi únic de l'espectacle o bé, en cas de disposar d'un lloc web, pot crear links directament des del web de l'organitzador a les funcionalitats públiques de l'espectacle dedicades als participants; d'aquesta manera, el punt d'entrada dels assistents a l'espectacle pot ser directament a partir del propi web de l'organitzador.

Inici
Presentació
Tarifes
Crea el teu Espectacle