Contacte +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Venda d'Entrades   -   Tarifes
 
 
Sistema de preus

El sistema de preus de www.inscripcions.cat és de pagament per ús, és a dir que l'organitzador paga una quantitat variable per espectacle, depenent del nombre d'entrades venudes.

El cost per a l'organitzador està basat en la suma dels següents conceptes:

1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat
- a) Cost per trams d'entrades venudes
- b) Suplement per utilització del servei de localitats numerades (opcional)
- c) Suplement per generació de tickets d'accès a l'espectacle (opcional)
2. Cost de venda d'entrades a través del TPV de www.inscripcions.cat


1. Cost d'utilització de www.inscripcions.cat

Els preus d'ús del servei de venda d'entrades de www.inscripcions.cat són els següents:

a) Cost per trams d'entrades venudes
exemples cost per espectacle
Fins a 50 entrades venudes Cost fix de 30 € (Fins a 50 entrades venudes = 30 €)
De l'entrada 51 fins a la 100 0,40 € per entrada (100 entrades venudes = 50 €)
De l'entrada 101 fins a la 200 0,30 € per entrada (200 entrades venudes = 80 €)
De l'entrada 201 fins a la 300 0,20 € per entrada (300 entrades venudes = 100 €)
De l'entrada 301 fins a la 400 0,16 € per entrada (400 entrades venudes = 116 €)
De l'entrada 401 fins a la 500 0,12 € per entrada (500 entrades venudes = 128 €)
De l'entrada 501 en endavant 0,10 € per entrada (1000 entrades venudes = 178 €)


b) Suplement per utilització del servei de localitats numerades (opcional)

En la configuració de l'espectacle, l'organitzador pot escollir l'opció de fer ús del servei de localitats numerades al seu espectacle, de manera que quan un assistent compra una entrada ha de seleccionar una localitat concreta del recinte. En aquest cas s'aplicarà un suplement del 25% sobre el cost per trams d'entrades venudes.


c) Suplement per generació de tickets d'accès a l'espectacle (opcional)

En la configuració de l'espectacle, l'organitzador pot escollir l'opció de generar un ticket d'accès en format PDF, que inclou un codi de barres i un codi QR per facilitar el posterior control d'accès al vostre l'espectacle. Aquest ticket d'accès el podeu enviar als assistents per e-mail i utilitzar-lo com a comprovant d'entrada. En aquest cas s'aplicarà un suplement del 25% sobre el cost per trams d'entrades venudes.


2. Cost de venda d'entrades a través del TPV de www.inscripcions.cat

Cas que la compra d'entrades comporti el pagament d'algun import per part dels assistents, el cost d'utilització del servei de TPV de www.inscripcions.cat, incloent la corresponent comissió bancària, és d'un 1% de l'import de les entrades.


Compte Espectacle

En tot moment l'organitzador pot consultar l'extracte del compte del seu espectacle, així com el saldo que té disponible.

L'extracte mostra amb detall els ingressos que obté l'organitzador procedents de la venda d'entrades i els costos d'utilització de www.inscripcions.cat exposats anteriorment.


Liquidació de l'espectacle i cobrament per part de l'organitzador de les quantitats ingressades per la venda d'entrades

Un cop celebrat l'espectacle, l'organitzador sol·licita per e-mail a l'adreça info@inscripcions.cat la seva liquidació definitiva.

www.inscripcions.cat emet la corresponent factura a l'organitzador i li abona el saldo disponible en el compte de l'espectacle mitjançant transferència al seu compte bancari.

Abans de la liquidació definitiva de l'espectacle, l'organitzador pot sol·licitar a la mateixa adreça d'e-mail abonaments a compte del saldo disponible en aquell moment en el compte de l'espectacle, que també serà abonat mitjançant transferència al compte bancari de l'organitzador. En aquest cas, les dues primeres transferències a compte seran sense càrrec i a partir de la tercera i posteriors trasnferències si aquestes són per un import inferior a 10.000 euros tindran un càrrec per cada transferència de 3€.


Forma de pagament de l'organitzador a www.inscripcions.cat

El cost dels serveis de www.inscripcions.cat són descomptats dels diners rebuts en la venda d'entrades a través del TPV de www.inscripcions.cat

En el cas que l'organitzador no generi els ingressos suficients, és necessari que faci una provisió de crèdit, que podrà anar ampliant posteriorment, per tal de cobrir en tot moment el cost d'utilització dels serveis de www.inscripcions.cat. En la liquidació definitiva de l'espectacle es retornarà a l'organitzador el saldo sobrant.


IVA

Als preus abans esmentats cal afegir-hi l'IVA corresponent, actualment al tipus del 21%.

Inici
Presentació
Resum de Funcionalitats
Crea el teu Espectacle