Pedalada hivernal de Picamoixons - Circuit vermell (tècnic)

Accés a la Zona Privada d'Organització de Cursa