Pedals de la Marató

INSCRIPCIÓ ON-LINE

Data Esdeveniment:  2022-12-18

         Total Inscrits:  263         Places disponibles:  337

En cas de ser menor d'edat cal aportar l'autorització del pare, mare o representant legal/tutor al recollir el dorsal.(lletres i números seguits sense espais ni guions)