Contacte +34 973 927 000 / +34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicions d'Ús i Política de Privacitat
 
Condicions d'Ús

La compra de productes mitjançant el servei de www.inscripcions.cat suposa l'acceptació de les següents condicions:

- L'accés a efectuar comandes a través de www.inscripcions.cat, us ha d'haver estat facilitat pel titular de la botiga virtual, les dades del qual són les següents:

Club Ciclista Agramunt
Antic Escorxador Municipal
25310 Agramunt (Lleida)
Email: info@clubciclistagramunt.cat
Web: www.clubciclistagramunt.cat

Si no esteu segurs de la procedència d'aquesta informació o bé no us mereix la confiança suficient, us preguem que us abstingueu de formalitzar la comanda.

- Per efectuar la comanda sol·licitada, ens haureu; de proporcionar les dades que s'indiquen en el formulari de comanda, cosa que implica la vostra acceptació pel que fa al seu tractament per part de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. (en endavant GICC, S.L.) en els termes exposats en la nostra política de privacitat.

- L'usuari s'abstindrà de facilitar dades pròpies falses o que no permetin una identificació correcta.

- GICC, S.L. no admetrà cap canvi en la seva comanda. Si posteriorment a haver formalitzat la comanda detecteu alguna anomalia en les dades facilitades, o en l'import abonat per la comanda, preguem que us poseu en contacte amb el titular de la botiga virtual.

- GICC, S.L. no admetrà en cap cas l'anul·lació de la comanda. En aquest cas us haureu de posar en contacte amb el titular de la botiga virtual que és qui té la potestat sobre aquesta qüestió.

- L'únic justificant vàlid del pagament de la comanda és la comunicació efectuada per GICC, S.L. al finalitzar el procés de pagament, per tant preguem que tingueu cura d'imprimir-vos aquest document i guardar-lo fins la recepció de la comanda.

- La responsabilitat de GICC, S.L. es limita a gestionar degudament la vostra comanda i el seu cobrament, no assumint, en cap cas, obligacions i/o responsabilitats pròpies dels titulars de les botigues virtuals.

- Per a qualsevol reclamació sobre la compra o recepció de la comanda, us heu d'adreçar al titular de la botiga virtual.


Política de Privacitat

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals, us informem que les dades subministrades per mitjà d'aquest formulari s'incorporaran a un fitxer informatitzat propietat de Gestió Inscripcions i Control Curses, S.L. i s'utilitzaran amb la finalitat de cursar aquesta comanda. Enviant aquest formulari esteu autoritzant que es tractin les vostres dades personals amb la finalitat abans exposada. Tanmateix autoritzeu que les vostres dades siguin cedides al titular de la botiga virtual per a què puguin ser tractades d'acord amb la normativa vigent. Per exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, us podeu adreçar a info@inscripcions.cat i al titular de la botiga virtual.

GICC, S.L. us podrà enviar missatges de correu relacionats amb els seus serveis.

GICC, S.L. no disposa d'altra informació que la que ens subministreu o ens hagueu subministrat mitjançant els nostres formularis.

Sempre que ho hagueu autoritzat expressament al formalitzar la comanda, i per tal de facilitar-vos l'emplenament de futurs formularis utilitzats per GICC, S.L., podran ser mostrades en pantalla les vostres dades personals, a partir de l'entrada del vostre número de document identificatiu en un nou formulari, de manera que no hagueu de tornar a emplenar totes aquestes dades cada vegada. Si en qualsevol moment desitgeu revocar aquesta autorització podeu sol·licitar-ho a info@inscripcions.cat

[ Tancar Finestra ]