Contacto +34 973 927 000 / 34 666 287 042
email: info@inscripcions.cat
 
Condicións de Uso e Política de Privacidade
 
Condicións de Uso

A inscrición na carreira mediante o servizo de www.inscripcions.cat supón a aceptación das seguintes condicións;

- O acceso á inscrición na carreira a través de www.inscripcions.cat, así como o seu regramento, tenvos que haber sido facilitados pola Entidade Organizadora, cuios datos son os seguintes:

Ajuntament d'Avià
Avinguda Pau Casals 22
08610 Avià (Barcelona)
E-mail: voltalamaria@gmail.com
Web: www.voltalamaria.cat

Si non está seguros da procedencia desta información ou ben non lle merece a confianza suficiente, pregámoslle que non formalice a inscrición.

- Para proceder á inscrición solicitada, hanos de proporcionar os datos que se indican no formulario de inscrición, o que implica a súa aceptación polo que fai ó seu tratamento por parte de Gestió Inscripcions i Control Curses,S.L. ( en adiante GICC,S.L.) nos termos expostos na nosa política de privacidade.

- O usuario absterase de facilitar datos propios falsos ou que non permitan unha identificación correcta.

- GICC,S.L. non admitirá ningún cambio na sua inscrición. Si despois de formalizar a inscrición detecta algunha anomalía nos datos facilitados, ou no importe abonado pola inscrición, rogámoslle que se poña en contacto co organizador da carreira.

- GICC, S.L. somentes admitirá a anulación da inscrición de acordo coas condicións pactadas, cando esta estivese pactada expresamente no momento da inscrición. Noutro caso calquera tense que poñer en contacto co organizador da carreira que é quen ten a potestade sobre esta cuestión.

- O único xustificante válido da inscrición é a comunicación efectuada por GICC, S.L. ó finalizar o proceso de pago e no seu caso o tícket de acceso, polo que pregámoslle que procure imprimir estos documentos e gardalos hasta o fin da proba.

- A responsabilidade de GICC, S.L. limítase a xestionar correctamente a inscrición na proba e o seu cobro, non asumindo, en ningún caso, obrigas e/ou responsabilidades propias dos organizadores.

- Para calquera reclamación sobre a realización, suspensión, modificación ou anulación da proba tense que dirixir ó organizador.


Política de Privacidade

Como establece a Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos Persoais, informámoslle que os datos subministrados mediante este formulario incorporaranse a un ficheiro informatizado propiedade de GICC, S.L. e utilizaranse co fin de cumprimentar esta solicitude de inscrición. Ó enviar este formulario está autorizando o tratamento dos seus datos persoais ca finalidade antes exposta e que se faigan públicas a través do listado de inscritos na proba/carreira e das clasificacións. Así mesmo autoriza que os seus datos sexan cedidos ó organizador da proba/carreira para que poidan ser tratados de acordo ca normativa vixente. Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, pódese dirixir a info@inscripcions.cat e ó organizador da proba/carreira.

GICC,S.L. poderalle enviar mensaxes relacionados cos seus servizos.

GICC,S.L. somentes dispón da información que nos subministran ou que nos subministraron mediante os seus formularios de inscrición.

Sempre que s'autorizase expresamente ó formalizar a inscrición , e co fin de facilitar o cumprimento de futuros formularios utilizados por GICC,S.L., poderanse mostrar en pantalla os seus datos persoais, a partir da entrada do seu número de documento identificativo nun novo formulario, de forma que non teña que tornar a cumprimentar todos os seus datos cada vegada. Si nalgún momento desexa revocar esta autorización pódeo solicitar a info@inscripcions.cat

[ Pechar fiestra ]